Svenskt sportfiske

På grund av våra många insjöar och långa kustlinjer är sportfiske något som är mycket populärt i Sverige. Uppskattningsvis mellan 1,5 och 2 miljoner svenskar runt om i landet fiskar åtminstone någon gång per år. Beräkningar visar att sportfisket i Sverige årligen omsätter runt två miljarder kronor.

Tyvärr så har det alltför intensiva industriella fisket gjort att många fiskarter, som exempelvis torsken, har varit eller är på väg att fiskas ut. Torsken är dock på väg tillbaka efter aktiva insatser att rädda bestånden, men på bland annat västkusten är den artrikedom som fanns tidigare numera ett minne blott.

En organisation som arbetar aktivt med fiskefrågor av olika slag är Sportfiskarna, eller Sveriges Sportfiske- och friskvårdsförbund som de också kallas. Organisationens främsta mål är att utveckla ett sportfiske för alla samt att sätta fiske- och vattenvård i centrum.

Vill man fiska någonstans i Sverige finns det goda möjligheter till detta. Huruvida man behöver fiskekort, tillstånd eller liknande varierar lite beroende på var man tänkt sig att fiska. Dock är det tillåtet att fiska utan vare sig fiskekort eller tillstånd längs samtliga av landets kuststräckor samt i de fem största sjöarna, det vill säga Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön.